Untitled Document


นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา 

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงาน “Open House” ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการฯ ดำเนินการแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา รวดเร็ว และนายเจตษฎา พรขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ภายใต้ทุน U-MAP ไปศึกษา ณ St. Petersburg State University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะทั้งสิ้น 4 เดือน ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คนดังกล่าวจะเริ่มเดินทางไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย ในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ต้อนรับคุณ Katsiaryna Aliakseyeva ผู้อำนวยการสถาบัน Katherine Dance Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย อาจารย์ Sergey Tarasov และอาจารย์ ValentinaTarasova ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Russian Foreign Policy toward the East” เพื่อนักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้เข้าใจแนวนโยบาย ต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Kirill Barsky ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building) ห้องบรรยาย SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ณ ห้อง Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis- Marie Memorial Building ...

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร หมู่บ้านห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุแดง อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับการโรงแรมที่โรงแรมเชอราตัน พัทยา (Sheraton) ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมจัดงานดังกล่าวด้วย...

คลิกรายละเอียด • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) ได้แก่ นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น เลขทะเบียน 5306720227 (ได้รับทุนU MAP)
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธีร์จุฑา หาญวัฒนะชัย เลขทะเบียน 5306720961
  2. นางสาวมุกระวี รัตนวงษ์ เลขทะเบียน 5306720789
  3. นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล เลขทะเบียน 5306720250
  4. นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณดารา เลขทะเบียน 5306720995
  5. นายวันชัย สหสกุลวงศ์ เลขทะเบียน 5306721019
  6. นายชยาศิส วุฒิศิลป์ เลขทะเบียน 5306720557
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา.แอส. ปุชกิ้น กรุงมอสโกประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ เลขทะเบียน 5306720078
  2. นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร เลขทะเบียน 5306720243
  3. นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ เลขทะเบียน 5306720946
  4. นายกิตตินท วรวุฒิเวคิน เลขทะเบียน 5306720433
  5. นายอธิยุต ไพศาลนันท์ เลขทะเบียน 5306720482
 • นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวปภัสรา อินหว่าง เลขทะเบียน 5306720318 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวอมรา ศรีงาม เลขทะเบียน 5306720334 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม เลขทะเบียน 5306720359 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล เลขทะเบียน 5306720383 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวภัทรา เกษศิระ เลขทะเบียน 5306720912 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556 จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวอัจจิมา จันทวี เลขทะเบียน 5306720342
  2. นางสาวมาศญาดา นิยากาศ เลขทะเบียน 5306720391
  3. นางสาวอภิชญรัศมิ์ สงวนณพรรค เลขทะเบียน 5306720235
  4. นางสาววรัญญา ทองเกียรติ เลขทะเบียน 5306720516
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวศิริสุภัสสรา ยิ่งประสิทธิ์ เลขทะเบียน 5306721027 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สถานกงสุล เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวนัตถา อภิรอาจอ่ำ เลขทะเบียน 5306720029 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ เลขทะเบียน 5306720748
  2. นางสาวธิดารัตน์ ธรณีทอง เลขทะเบียน 5306720276