Untitled Document


ประกาศ : ขอแจ้งย้ายห้องโครงการรัสเซียศึกษา เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงห้องโซนชั้น 2 ใหม่ หากนักศึกษาท่านใดประสงค์ติดต่อโครงการ ฯ ให้ติดต่อที่ห้องสำนักเลขานุการ ชั้น 1 เบอร์โทร 02-696-5663, 02 696-5645 แฟ็กซ์ 02-696-5664 | นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา

เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • การแสดงของ Kalinka คณะระบำรัสเซียของโครงการรัสเซียศึกษาในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกรายละเอียด


 

 • งานเปิดศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช

คลิกรายละเอียด


 

 • งานกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ TU OPEN HOUSE 2015 เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย พ.ศ 2558 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่บัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา รุ่นรหัส 54 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษา ได้แก่ ท่านคณบดีและท่านรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ท่านนายกสมาคม คณะศิลปศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และท่านอาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิกรายละเอียด


 

 • บรรยายพิเศษเรื่อง เทือกเขาทองคำแห่งอัลไต และทะเลสาบไบคาล มรดกโลก...มนต์เสน่ห์ของรัสเซีย
  โดย Mr.Sergei Molchanov และMs.Olga Zhilina แห่งสถานเอกอัครราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์วีรภัทร คำรัตน์ อาจารย์โครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2558 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงในพิธีดังกล่าวด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรม Russian Cheer Up หรือ เชียร์โต้รัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 201 โดยคณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษาได้มอบถุงผ้าประจำโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษาขอนำภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการระดับเยาวชนด้านภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียมาให้ชมกัน งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Парусарусскогомира" (Sails of Russkiy Mir) ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ РусскийМир (Russkiy Mir Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาปริญญาโท ณ Higher School of Economics ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์และบทบาทความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Major Power Relations and Engagement in Southeast Asia) ในหัวข้อ “ The Political Dimension of Russia as a Great Power in East Asia” โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับทางสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies: APCSS) ซึ่งเป็นสถาบันThink Tank ของสหรัฐฯโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายเป็นอย่างมาก

คลิกรายละเอียด