Untitled Document
 
Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดสัมมนาชื่อ " โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ Ural Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ศศ.รส.240 B ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศส พงษ์หิรัญและท่านอาจารย์กรรมการโครงการ ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษา และ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2559 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ V. Tchastnyk และอาจารย์ A.Sumin รองผู้อำนวยการสถาบัน Russian Language and Culture แห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ โดยทั้งสองท่านได้มาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันและการเรียนการสอนให้นักศึกษาฟังในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้บรรยายให้อาจารย์ประจำโครงการทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียให้แก่ชาวต่างชาติในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำตำราและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาให้โครงการ หลังสิ้นสุดการบรรยายทางโครงการรัสเซียศึกษาได้พาอาจารย์ทั้งสองท่านไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการ Russian First Date หรือ วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มาร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 และยังได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่...

คลิกรายละเอียด


 

 • โครง การรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ ได้รับรางวัลชมเชยนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ ประเภทบุคคล

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้ไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จ.ปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-อาเซียน ภายหลังการประชุมสุดยอด" ให้กับประชาคมข่าวกรอง ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 9 มิ.ย ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของโครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยการ ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ นักศึกษาที่ช่วยแปลข่าวในเฟซบุ๊กของสถานทูตรัสเซียจากภาษารัสเซียเป็นภาษา ไทยยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติรัสเซียอีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เส้นทางปิคนิคของซาเรวิชนิโคลัย" ณ พระราชวังบางปะอินและเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย เริ่มต้นเมื่อซาเรวิชนิโคลัย มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 อาจารย์ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ฯ และคุณรชยา ดลลัชนัย ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมไทย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก คือ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน

  โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนายจักรกฤษณ์ รุโจปการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2559 ไปศึกษา ณ Linguistics University of Nizhny Novgorod ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษา พร้อมคณาจารย์จากโครงการรัสเซียศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายภาษารัสเซีย ครั้งที่ 1 “Inspired & Fun Russian Camp #1” โครงการค่ายดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษารัสเซีย...

คลิกรายละเอียด