Untitled Document

เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เส้นทางปิคนิคของซาเรวิชนิโคลัย" ณ พระราชวังบางปะอินและเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย เริ่มต้นเมื่อซาเรวิชนิโคลัย มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 อาจารย์ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ฯ และคุณรชยา ดลลัชนัย ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมไทย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก คือ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน

  โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนายจักรกฤษณ์ รุโจปการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2559 ไปศึกษา ณ Linguistics University of Nizhny Novgorod ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษา พร้อมคณาจารย์จากโครงการรัสเซียศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายภาษารัสเซีย ครั้งที่ 1 “Inspired & Fun Russian Camp #1” โครงการค่ายดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษารัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 8,700 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 3 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้จัดกิจกรรมการการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียผ่านการทำอาหารและจัดโต๊ะรัสเซีย หรือ Cooking class ภายใต้ธีม "Summer in the park" ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มาร่วมชิมอาหารฝีมือนักศึกษาและให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องคอมมอลรูม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้้ได้รับเกียรติจากคุณชญตร์ มุกดาหาร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " จากมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร " ภาพในงานยังมีการแสดงโชว์เต้นระบำจากนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา โดยการฝึกสอนจากอาจารย์แคทเธอริน บุญหนุน และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตโดยท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านอาจารย์กรรมการโครงการรัสเซียศึกษาทุกท่าน และคุณชญตร์ มุกดาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา และจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษาได้แก่ คุณชญตร์ มุกดาหาร ทั้งนี้ ท่านคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล และท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบโล่ให้แก่คุณชญตร์ มุกดาหารอีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบรรยายรวม บร1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ ค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเเนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรตจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มาร่วมกิจกรรมค่ายAll About Russian Studies ครั้งที่ 8 ด้วยความอบอุ่นอีกด้วยค่ะ

คลิกรายละเอียด