Untitled Document
 
 Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • ​​ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกรองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา

  ชมคลิปวีดีโอ

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดงาน Meet the Ambassador โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย...

  ชมคลิปวีดีโอ

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน All About Russian Studies 12th (ค่ายรัสเซียศึกษา) ครั้งที่ 12 และแน่นอนกิจกรรมที่น้องๆ จะได้รับจะทั้งความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครูอาสาเกื้อฝันเด็กครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2563 ซึ่งทางโครงการได้เข้าไปทำจิตอาสา สอนเด็กนักเรียน สร้างสนามเปตอง ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ และรวมถึงจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและผู้ปกครอง โครงการถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงาน TU Open house 2019 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ทางโครงการรัสเซียศึกษา จัดทำซุ้มกิจกรรมและ บร์อดประชาสัมพันธ์ ของโครงการรัสเซียศึกษา มีทั้งเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัล...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ณ โรงแรมรามาการเด้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าโครงการรัสเซียศึกษาจากหลายสาขาอาชีพ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 62 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะอาหารแบบรัสเซีย ณ บริเวณสวนศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มธ รังสิต ...

คลิกรายละเอียด