Untitled Document


นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา

เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแรกพบ “Russian First Date” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาชายฝั่งและคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซีย ณ บ้านโกลเด้น ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ขึ้นณ ห้อง SC 4001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสแรกที่นักศึกษารุ่นน้องได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นางสาวศิริพร ทองศาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษา ได้เป็นวิทยากรเสนอผลงานจากภาคนิพนธ์เรื่อง A Comparison of Economic Relations between Thailand and Vietnam with the Russian Federation during 2008-2013 ในงานประชุมนานาชาติ Redesigning the Landscape of Southeast Asia ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางด้านสายภาษา รวมทั้งนักศึกษาของโครงการและบัณฑิตที่จบไปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำฯ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชา "Intellectual Tea" เสวนาในหัวข้อ Regional Integration and Prospects of New "Associational Multipolarity" in the Asia-Pacific โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ Dr. Vitaly Kozyrev, Senior Fellow at the Devis Center of Russian and Eurasian Studies, Harvard University งานเลี้ยงน้ำชาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกวิตา ว่องประสพสุข และนายบารเมษฐ์ อิ่มจิต ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระดับเยาวชนด้านภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย ภายใต้หัวข้อ "Паруса русского мира" (Sails of Russkiy Mir) ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ Русский Мир (Russkiy Mir Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาทั้ง 2 คนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมากจากทั่วโลก ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษากลางในการสื่อสารและทำกิจกรรมต่างๆ

 

 • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาได้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การสัมมนาวิชาการนี้ จัดโดยศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Dean ’s List มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรมเด่น ณ ห้อง ศศ. 211 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีรายนามดังต่อไปนี้...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557 โดยทั้งนี้มีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ให้การบรรยายแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย

คลิกรายละเอียด