Untitled Document


นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา

เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงในพิธีดังกล่าวด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรม Russian Cheer Up หรือ เชียร์โต้รัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 201 โดยคณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษาได้มอบถุงผ้าประจำโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษาขอนำภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการระดับเยาวชนด้านภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียมาให้ชมกัน งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Парусарусскогомира" (Sails of Russkiy Mir) ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ РусскийМир (Russkiy Mir Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม The Third Russia - ASEAN Youth Summit ที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาปริญญาโท ณ Higher School of Economics ที่กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบกับผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการฯ

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์และบทบาทความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Major Power Relations and Engagement in Southeast Asia) ในหัวข้อ “ The Political Dimension of Russia as a Great Power in East Asia” โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับทางสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies: APCSS) ซึ่งเป็นสถาบันThink Tank ของสหรัฐฯโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายเป็นอย่างมาก

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแรกพบ “Russian First Date” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาชายฝั่งและคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซีย ณ บ้านโกลเด้น ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ขึ้นณ ห้อง SC 4001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสแรกที่นักศึกษารุ่นน้องได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นางสาวศิริพร ทองศาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษา ได้เป็นวิทยากรเสนอผลงานจากภาคนิพนธ์เรื่อง A Comparison of Economic Relations between Thailand and Vietnam with the Russian Federation during 2008-2013 ในงานประชุมนานาชาติ Redesigning the Landscape of Southeast Asia ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางด้านสายภาษา รวมทั้งนักศึกษาของโครงการและบัณฑิตที่จบไปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำฯ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชา "Intellectual Tea" เสวนาในหัวข้อ Regional Integration and Prospects of New "Associational Multipolarity" in the Asia-Pacific โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ Dr. Vitaly Kozyrev, Senior Fellow at the Devis Center of Russian and Eurasian Studies, Harvard University งานเลี้ยงน้ำชาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

คลิกรายละเอียด