Untitled Document


นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา

เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ศิลปะการแสดง และการดนตรีในรัสเซีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมรัสเซีย " Fenix " จะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะนักแสดงระบำพื้นเมือง Katyusha ภายใต้การควบคุมการแสดงของ คุณแคทเธอริน อเลคเซเยวา และการแสดงของคณะนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2558 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) ห้อง 201 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการรัสเซียศึกษา จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาของโครงการ ฯ และผู้สนใจทุกท่านมาชมการแสดงตามวันเวลาดังกล่าว


 

 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม “ชอป แชร์ ชิลล์ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นงานขายสินค้ามือสองที่สภาพดีเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมาบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การจัดงานนี้ได้รับความสนใจและมีผู้มีน้ำใจมาบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการขายสินค้าและการบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 13,146.50 บาท

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 2 ที่เรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้ทำกิจกรรม Cooking Class ด้วยธีม Brunch in the Park เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซีย และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และคณาจารย์ของโครงการฯเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ททท. สำนักงานปารีส นำคณะผู้มีความสามารถด้านหัตถกรรมใบลานและการสานปลาตะเพียน อาจารย์วิชนี ศรีสนิท พร้อมด้วยครูสอนชกมวยจากค่าย Fairtex พัทยา เข้าร่วมงาน Salon Mondial du Tourisme ซึ่งเป็นนิทรรศการการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่าแสนคน และมีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทย รวมถึงหัตถกรรมไทยด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ Institute of International Education (IIE) โดย Ural Federal University เมือง Ekaterinburg ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โปรแกรมต่างๆ ของทางสถาบันภายใต้โครงการ Summer University ประจำปี 2015

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร นายวัศพล ศิริวุฒิ และนางสาวสุพนิดา อ่วมงานทรัพย์ นักศึกษาชั้นปี 2 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน แปลข่าวของเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยแปลจากภาษารัสเซียเป็น ภาษาไทยนั้น ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับกองเรือแปซิฟิคของกองทัพเรือรัสเซีย อันประกอบด้วย เรือพิฆาตอัดมีรอลปานเทเลเยฟ (Admiral Panteleyev) เรือส่งกำลังบำรุงเปเชเนก้า (Pechenega) และ เรือลากจูง SB-552 ที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือของรัสเซียและกองทัพเรือของไทย

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ค่าย All About Russian Studies 7” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ที่จะแนะแนวในการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย โดยกิจกรรมหลักภายในโครงการมีดังต่อไปนี้ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงาน “Open House” ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการฯ ดำเนินการแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา รวดเร็ว และนายเจตษฎา พรขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ภายใต้ทุน U-MAP ไปศึกษา ณ St. Petersburg State University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะทั้งสิ้น 4 เดือน ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คนดังกล่าวจะเริ่มเดินทางไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย ในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ต้อนรับคุณ Katsiaryna Aliakseyeva ผู้อำนวยการสถาบัน Katherine Dance Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย อาจารย์ Sergey Tarasov และอาจารย์ ValentinaTarasova ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Russian Foreign Policy toward the East” เพื่อนักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้เข้าใจแนวนโยบาย ต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Kirill Barsky ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC Building) ห้องบรรยาย SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ณ ห้อง Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis- Marie Memorial Building ...

คลิกรายละเอียด • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) ได้แก่ นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น เลขทะเบียน 5306720227 (ได้รับทุนU MAP)
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธีร์จุฑา หาญวัฒนะชัย เลขทะเบียน 5306720961
  2. นางสาวมุกระวี รัตนวงษ์ เลขทะเบียน 5306720789
  3. นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล เลขทะเบียน 5306720250
  4. นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณดารา เลขทะเบียน 5306720995
  5. นายวันชัย สหสกุลวงศ์ เลขทะเบียน 5306721019
  6. นายชยาศิส วุฒิศิลป์ เลขทะเบียน 5306720557
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา.แอส. ปุชกิ้น กรุงมอสโกประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ เลขทะเบียน 5306720078
  2. นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร เลขทะเบียน 5306720243
  3. นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ เลขทะเบียน 5306720946
  4. นายกิตตินท วรวุฒิเวคิน เลขทะเบียน 5306720433
  5. นายอธิยุต ไพศาลนันท์ เลขทะเบียน 5306720482
 • นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวปภัสรา อินหว่าง เลขทะเบียน 5306720318 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวอมรา ศรีงาม เลขทะเบียน 5306720334 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม เลขทะเบียน 5306720359 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล เลขทะเบียน 5306720383 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวภัทรา เกษศิระ เลขทะเบียน 5306720912 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556 จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวอัจจิมา จันทวี เลขทะเบียน 5306720342
  2. นางสาวมาศญาดา นิยากาศ เลขทะเบียน 5306720391
  3. นางสาวอภิชญรัศมิ์ สงวนณพรรค เลขทะเบียน 5306720235
  4. นางสาววรัญญา ทองเกียรติ เลขทะเบียน 5306720516
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวศิริสุภัสสรา ยิ่งประสิทธิ์ เลขทะเบียน 5306721027 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สถานกงสุล เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวนัตถา อภิรอาจอ่ำ เลขทะเบียน 5306720029 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ เลขทะเบียน 5306720748
  2. นางสาวธิดารัตน์ ธรณีทอง เลขทะเบียน 5306720276