Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้ไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จ.ปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-อาเซียน ภายหลังการประชุมสุดยอด" ให้กับประชาคมข่าวกรอง ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 9 มิ.ย ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของโครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยการ ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ นักศึกษาที่ช่วยแปลข่าวในเฟซบุ๊กของสถานทูตรัสเซียจากภาษารัสเซียเป็นภาษา ไทยยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติรัสเซียอีกด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เส้นทางปิคนิคของซาเรวิชนิโคลัย" ณ พระราชวังบางปะอินและเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย เริ่มต้นเมื่อซาเรวิชนิโคลัย มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 อาจารย์ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ฯ และคุณรชยา ดลลัชนัย ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมไทย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก คือ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน

  โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนายจักรกฤษณ์ รุโจปการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวีย ประจำปีการศึกษา 2559 ไปศึกษา ณ Linguistics University of Nizhny Novgorod ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษา พร้อมคณาจารย์จากโครงการรัสเซียศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายภาษารัสเซีย ครั้งที่ 1 “Inspired & Fun Russian Camp #1” โครงการค่ายดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษารัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 8,700 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 3 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้จัดกิจกรรมการการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียผ่านการทำอาหารและจัดโต๊ะรัสเซีย หรือ Cooking class ภายใต้ธีม "Summer in the park" ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มาร่วมชิมอาหารฝีมือนักศึกษาและให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องคอมมอลรูม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้้ได้รับเกียรติจากคุณชญตร์ มุกดาหาร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " จากมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร " ภาพในงานยังมีการแสดงโชว์เต้นระบำจากนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา โดยการฝึกสอนจากอาจารย์แคทเธอริน บุญหนุน และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตโดยท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านอาจารย์กรรมการโครงการรัสเซียศึกษาทุกท่าน และคุณชญตร์ มุกดาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

คลิกรายละเอียด