Untitled Document
 
Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปเเนะเเนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ แก่นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวทักทายนักเรียนเเละเเนะนำโครงการ ฯ...

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย 2559 อาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนแห่งประเทศรัสเซีย (People's Friendship University of Russia) ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล...

คลิกรายละเอียด


 

  • ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วม งานธรรมศาสตร์วิชาการ Open House 2016 ซึ่งเป็นงานที่แนะนำให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักกับคณะ และสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย...

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2559 รัฐบาลกัมพูชาร่วมกับศูนย์อาเซียน ประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรุงมอสโก ได้จัดการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ 4 (4th ASEAN – Russia Youth Summit) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ...

คลิกรายละเอียด


 

  • โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ,รางวัลเรียนดี, รางวัลกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง ให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. SC4044 มธ.ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดสัมมนาชื่อ " โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ Ural Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ศศ.รส.240 B ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศส พงษ์หิรัญและท่านอาจารย์กรรมการโครงการ ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษา และ...

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2559 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ V. Tchastnyk และอาจารย์ A.Sumin รองผู้อำนวยการสถาบัน Russian Language and Culture แห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ โดยทั้งสองท่านได้มาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันและการเรียนการสอนให้นักศึกษาฟังในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้บรรยายให้อาจารย์ประจำโครงการทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียให้แก่ชาวต่างชาติในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำตำราและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาให้โครงการ หลังสิ้นสุดการบรรยายทางโครงการรัสเซียศึกษาได้พาอาจารย์ทั้งสองท่านไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา

คลิกรายละเอียด


 

  • โครงการ Russian First Date หรือ วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มาร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 และยังได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่...

คลิกรายละเอียด


 

  • โครง การรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ ได้รับรางวัลชมเชยนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ ประเภทบุคคล

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้ไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จ.ปทุมธานี

คลิกรายละเอียด