Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • ​​ นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครูอาสาเกื้อฝันเด็กครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2563 ซึ่งทางโครงการได้เข้าไปทำจิตอาสา สอนเด็กนักเรียน สร้างสนามเปตอง ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ และรวมถึงจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและผู้ปกครอง โครงการถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงาน TU Open house 2019 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ทางโครงการรัสเซียศึกษา จัดทำซุ้มกิจกรรมและ บร์อดประชาสัมพันธ์ ของโครงการรัสเซียศึกษา มีทั้งเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัล...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ณ โรงแรมรามาการเด้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าโครงการรัสเซียศึกษาจากหลายสาขาอาชีพ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 62 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะอาหารแบบรัสเซีย ณ บริเวณสวนศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มธ รังสิต ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันที่ 21-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตรครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์และเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาจำนวน 24 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจการบริการ(โรงแรม) ไปดูงานที่โรงแรม InterContinental Pattaya Resort พัทยา ชลบุรี ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ ผ่านไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้านศิลป์ ใน TU Open House 2018 ทั้งในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งโครงการรัสเซียศึกษาของเราได้ออกบูธ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​ . . . . . . . . ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
  ครูเป็นผู้มีคุณยิ่ง ผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา. . . . . . . .

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ​​วันที่ 9 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา...

คลิกรายละเอียด