Untitled Document


นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา 

 • เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ณ ห้อง Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis- Marie Memorial Building ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับการโรงแรมที่โรงแรมเชอราตัน พัทยา (Sheraton) ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี ...

คลิกรายละเอียด


 

 • ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมจัดงานดังกล่าวด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" ของโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการบริการสังคม ประเภทคณะสายสังคมศาสตร์...

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษาได้นำพานดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงาน "The Friends of Russia Get Together" เพื่อแนะนำ H.E. Mr. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยท่านใหม่ โดยคณาจารย์โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมงานและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการและอดีตผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ณ ร้านอาหารราชาวดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกรายละเอียด


 

 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลวัน โกสุมาลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดเฟ้นหา พิธีกร และศิลปินหน้าใหม่ของ MCOT บจ.อสมท ในโครงการ MCOT TALENT ADITION PROJECT SEASON2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557ที่ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเดอะช็อป แกรนด์ พระราม9 ผู้ได้รับรางวัลจะได้เซ็นสัญญา พร้อมเงินรางวัลมูลค่า กว่า 30000 บาท

คลิกรายละเอียด


 

 • งาน Russian Cheer Up

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน Russian Cheer Up ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 203 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาโครงการฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามัคคี การเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การแสดง การสร้างความตลกขบขัน และความพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

คลิกรายละเอียด


 

 • งานไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานพิธีไหว้ครูประจำคณะศิลปศาสตร์ขึ้น ณ ห้อง SC 1058 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และนักศึกษาแต่ละภาควิชาและโครงการพิเศษได้มีการร่วมกันประดิษฐ์พานไหว้ครูอย่างสวยงาม

คลิกรายละเอียด


 

 • วันไหว้ครู พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู และมีพิธีมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดี ณ อาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวได้แก่ ...
  นางสาวสิรินภา วงศาโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ “การค้าเสรีไทย-สหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส: ผลประโยชน์ ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาจัดการบรรยายพิเศษ โดย Dr.Victor Sumsky Director of the ASEAN Centre, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) ในหัวข้อ "Russia-ASEAN Relations in the Changing Regional and Global Context" ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง 1058 เวลา 13.30-16.30น. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจจากภายนอกเป็นอย่างมาก

คลิกรายละเอียด • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) ได้แก่ นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น เลขทะเบียน 5306720227 (ได้รับทุนU MAP)
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธีร์จุฑา หาญวัฒนะชัย เลขทะเบียน 5306720961
  2. นางสาวมุกระวี รัตนวงษ์ เลขทะเบียน 5306720789
  3. นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล เลขทะเบียน 5306720250
  4. นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณดารา เลขทะเบียน 5306720995
  5. นายวันชัย สหสกุลวงศ์ เลขทะเบียน 5306721019
  6. นายชยาศิส วุฒิศิลป์ เลขทะเบียน 5306720557
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา.แอส. ปุชกิ้น กรุงมอสโกประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ เลขทะเบียน 5306720078
  2. นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร เลขทะเบียน 5306720243
  3. นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ เลขทะเบียน 5306720946
  4. นายกิตตินท วรวุฒิเวคิน เลขทะเบียน 5306720433
  5. นายอธิยุต ไพศาลนันท์ เลขทะเบียน 5306720482
 • นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวปภัสรา อินหว่าง เลขทะเบียน 5306720318 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวอมรา ศรีงาม เลขทะเบียน 5306720334 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม เลขทะเบียน 5306720359 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล เลขทะเบียน 5306720383 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวภัทรา เกษศิระ เลขทะเบียน 5306720912 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556 จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวอัจจิมา จันทวี เลขทะเบียน 5306720342
  2. นางสาวมาศญาดา นิยากาศ เลขทะเบียน 5306720391
  3. นางสาวอภิชญรัศมิ์ สงวนณพรรค เลขทะเบียน 5306720235
  4. นางสาววรัญญา ทองเกียรติ เลขทะเบียน 5306720516
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวศิริสุภัสสรา ยิ่งประสิทธิ์ เลขทะเบียน 5306721027 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สถานกงสุล เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวนัตถา อภิรอาจอ่ำ เลขทะเบียน 5306720029 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ เลขทะเบียน 5306720748
  2. นางสาวธิดารัตน์ ธรณีทอง เลขทะเบียน 5306720276