Untitled Document


นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับรัสเซีย ได้ที่ห้องสมุดโครงการรัสเซียศึกษา

เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ศิลปะการแสดง และการดนตรีในรัสเซีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมรัสเซีย " Fenix " จะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะนักแสดงระบำพื้นเมือง Katyusha ภายใต้การควบคุมการแสดงของ คุณแคทเธอริน อเลคเซเยวา และการแสดงของคณะนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2558 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) ห้อง 201 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการรัสเซียศึกษา จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาของโครงการ ฯ และผู้สนใจทุกท่านมาชมการแสดงตามวันเวลาดังกล่าว


 

 • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Dean ’s List มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรมเด่น ณ ห้อง ศศ. 211 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีรายนามดังต่อไปนี้...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557 โดยทั้งนี้มีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี ให้การบรรยายแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย โดยคณะนักแสดง “Katyusha” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของรัสเซียโดยเฉพาะการเต้นระบำรัสเซีย และการอ่านบทกลอนรัสเซีย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมชมการแสดง

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม “ชอป แชร์ ชิลล์ ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นงานขายสินค้ามือสองที่สภาพดีเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมาบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การจัดงานนี้ได้รับความสนใจและมีผู้มีน้ำใจมาบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการขายสินค้าและการบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 13,146.50 บาท

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 2 ที่เรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้ทำกิจกรรม Cooking Class ด้วยธีม Brunch in the Park เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซีย และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และคณาจารย์ของโครงการฯเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย...

คลิกรายละเอียด


 

 • ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ททท. สำนักงานปารีส นำคณะผู้มีความสามารถด้านหัตถกรรมใบลานและการสานปลาตะเพียน อาจารย์วิชนี ศรีสนิท พร้อมด้วยครูสอนชกมวยจากค่าย Fairtex พัทยา เข้าร่วมงาน Salon Mondial du Tourisme ซึ่งเป็นนิทรรศการการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ในระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่าแสนคน และมีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทย รวมถึงหัตถกรรมไทยด้วย

คลิกรายละเอียด


 

 • สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ Institute of International Education (IIE) โดย Ural Federal University เมือง Ekaterinburg ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โปรแกรมต่างๆ ของทางสถาบันภายใต้โครงการ Summer University ประจำปี 2015

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร นายวัศพล ศิริวุฒิ และนางสาวสุพนิดา อ่วมงานทรัพย์ นักศึกษาชั้นปี 2 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน แปลข่าวของเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยแปลจากภาษารัสเซียเป็น ภาษาไทยนั้น ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับกองเรือแปซิฟิคของกองทัพเรือรัสเซีย อันประกอบด้วย เรือพิฆาตอัดมีรอลปานเทเลเยฟ (Admiral Panteleyev) เรือส่งกำลังบำรุงเปเชเนก้า (Pechenega) และ เรือลากจูง SB-552 ที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือของรัสเซียและกองทัพเรือของไทย

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ค่าย All About Russian Studies 7” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ที่จะแนะแนวในการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย โดยกิจกรรมหลักภายในโครงการมีดังต่อไปนี้ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในงาน “Open House” ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

คลิกรายละเอียด