Untitled Documentเดือนเมษายน 2560

24-28 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2560 นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง และนางสาวกรกช อารีสวาณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN youth Workshop on Media Literacy) ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ

 

24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารบรรยายกลุ่มรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายการศึกษาได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในการนี้นักศึกาาโครงการรัสเซียศึกษาได้รับรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้ ...

 

เมษายน 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดการทำอาหารรัสเซียและการจัดโต๊ะแบบรัสเซียในธีม "пикник" อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อปฎิบัติจริงในการเรียนการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย ในงานวันนี้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูอาหารรัสเซียแสนอร่อยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น...

 

3 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ...

 


เดือนมีนาคม 2560

27 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 5,100 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 4 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

19 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี​

 

15 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้...

 

12 มีนาคม 2560

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย “เส้นทาง ปิคนิค ของซาเรวิชนิโคลัย”

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2560

11 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะระบำรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดย Mrs. Ekaterina Alekseyeva แห่งสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy และการประสานงานโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด A.T.O.D (Australian Teachers of Dancing) International Dance Competition Thailand 2017

 

10 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มาเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ อาจารย์ประจำโครงการฯ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน และได้มอบของที่ระลึกให้กับโครงการฯด้วย

 

6 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาได้ต้อนรับ นาย Gleb Svistin และนาย Nikita Kalinichenko นักศึกษาชาวรัสเซียจากมหาวิทยาลัยเอมกิโม (MGIMO) ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาไทยศึกษา เป็นเวลา 6 เดือนอย่างอบอุ่น โดยนักศึกษาไทย-รัสเซียได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยพวกเขาหวังว่าในอนาคตจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการรัสเซียศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย

 

2 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

1 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้ออกบูท Roadshow แนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ณ งาน Open house โรงเรียนสมุทรปราการ

 


เดือนมกราคม 2560

17 มกราคม 2560

วันที่ 17 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาร่วมกับผู้แทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และภาควิชาภาษารัสเซียคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย H.E.Mr.Kirill Barsky ณ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย