Untitled Documentเดือนธันวาคม 2561

21 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 21-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ...

 

1 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตรครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ...

 


เดือนพฤศจิกายน 2561

18 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์และเจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาจำนวน 24 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจการบริการ(โรงแรม) ไปดูงานที่โรงแรม InterContinental Pattaya Resort พัทยา ชลบุรี ...

 

7-8 พฤศจิกายน 2561

ผ่านไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้านศิลป์ ใน TU Open House 2018 ทั้งในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งโครงการรัสเซียศึกษาของเราได้ออกบูธ ...

 


เดือนกันยายน 2561

20 กันยายน 2561

. . . . . . . . ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ครูเป็นผู้มีคุณยิ่ง ผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา. . . . . . . .

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์...

 


เดือนสิงหาคม 2561

9-11 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา...

 


เดือนมีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561

ันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะรัสเซียในธีม "Summer" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน Cooking Class วิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย...