Untitled Documentเดือนมีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561

ันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะรัสเซียในธีม "Summer" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน Cooking Class วิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย...