Untitled Documentเดือนพฤศจิกายน 2562

6-7 พฤศจิกายน 2562

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงาน TU Open house 2019 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ทางโครงการรัสเซียศึกษา จัดทำซุ้มกิจกรรมและ บร์อดประชาสัมพันธ์ ของโครงการรัสเซียศึกษา มีทั้งเล่นเกมส์ทายปัญหาชิงรางวัล...

 


เดือนสิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โครงการรัสเซียศึกษาได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Open house ณ โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่โครงการรัสเซียศึกษา และน้อง ๆ นักศึกษาในโครงการชั้นปีที่ 2 ไปให้ความรู้ และแนะนำหลักสูตรโครงการรัสเซีย มีนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่มาร่วมงานสนใจเป็นอย่างมาก...

 


เดือนมิถุนายน 2562

5 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ณ โรงแรมรามาการเด้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าโครงการรัสเซียศึกษาจากหลายสาขาอาชีพ...

 


เดือนมีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 62 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะอาหารแบบรัสเซีย ณ บริเวณสวนศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มธ รังสิต...