Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดอบรมเรื่องการเตรียมตัวไปศึกษาภาษารัสเซีย เป็นเวลา 3 เดือนที่ประเทศรัสเซียให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาภาษารัสเซียที่สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา แอส ปุชกิน กรุงมอสโก และที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้เคยไปศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อภาคฤดูร้อนปีที่แล้ว มาช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รุ่นน้อง


โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย ณ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย ณ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย ณ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย ณ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต