Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษาไปประชาสัมพันธ์โครงการฯในงานแนะแนวสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พศ.2556