Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยการเดินทางไปสอนภาษารัสเซียที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการที่พัทยา บริเวณหาดวงศ์อมาตย์-นาเกลือ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเขาพระตำหนัก ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556