Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาได้เข้าพบคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เพื่อเจรจากรอบความตกลงในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับด้านการศึกษา โครงการบริการสังคม และการฝึกงานของนักศึกษาในเขตเมืองพัทยา โดยมีคุณภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะโครงการรัสเซียศึกษาอย่างอบอุ่น