Untitled Documentแกลเลอรี่

อธิการบดีของ Linguistics University of Nizhny Novgorod เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 Professor Boris Zhigalev อธิการบดีของ Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Linguistics University of Nizhny Novgorod ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ทั้งนี้ Prof. Boris Zhigalev ได้เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา และหารือกับคณาจารย์โครงการรัสเซียศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคตด้วย