Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดงาน TU Open House 2013 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาโครงการัรสเซียศึกษา ได้ไปตั้งบู๊ทร่วมงาน แนะแนวนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์อีกด้วย