Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้รายได้จากการบริจาคและการจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 11,750 บาท