Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 11,750 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี