Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ต่อพงษ์ แจ่มทวี มาร่วมบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน , ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ, แนวทางการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้น ปีที่ 4