Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการและอดีตผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ณ ร้านอาหารราชาวดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต