Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" ของโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการบริการสังคม ประเภทคณะสายสังคมศาสตร์ ณ เวทีกลาง อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ผลการแข่งขันคือ โครงการจากห้องเรียนสู่สังคมผ่านรอบคัดเลือกโครงการบริการสังคมไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยโครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานบริการสังคม ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน โดยโครงการจากห้องเรียนสู่สังคม เป็นโครงการที่เหล่านักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปสอนภาษารัสเซียและแจกคู่มือภาษารัสเซียให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพบริการในเมืองพัทยา ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้ประกอบการ ที่จำเป็นต้องค้าขายกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย