Untitled Documentแกลเลอรี่

ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมจัดงานดังกล่าวด้วย โดยมีการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา และมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลเป็นที่ระลึก มีการสาธิตและชวนชิมอาหารรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเต้นรำและร้องเพลงพื้นเมืองรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาอีกด้วย