Untitled Documentแกลเลอรี่

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky.) ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและภาควิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งได้เข้าร่วมชมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น