Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับการโรงแรมที่โรงแรมเชอราตัน พัทยา (Sheraton) โดยผู้จัดการและฝ่ายการตลาดได้บรรยายเกี่ยวกับการบริการลูกค้าชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจการบริการ (Russian for hospitality business) และพาชมโรงแรม รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร Elements โดยการบ้านที่นักศึกษาทุกคนต้องทำคือรายงานเกี่ยวกับโรงแรมเป็นภาษารัสเซีย หลังจากนั้น โครงการฯได้พานักศึกษาไปเยี่ยมชมกิจการของร้าน King Power สาขาพัทยา ที่มีลูกค้าชาวรัสเซียไปใช้บริการจำนวนมาก จากการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในวิชาที่เรียนและทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้