Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบรรยายรวม บร1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ ค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเเนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรตจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มาร่วมกิจกรรมค่ายAll About Russian Studies ครั้งที่ 8 ด้วยความอบอุ่นอีกด้วยค่ะ