Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 8,700 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 3 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี