Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของโครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยการ ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ นักศึกษาที่ช่วยแปลข่าวในเฟซบุ๊กของสถานทูตรัสเซียจากภาษารัสเซียเป็นภาษา ไทยยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติรัสเซียอีกด้วย