Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการ Russian First Date หรือ วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มาร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 และยังได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งคณะกรรมการโครงการ ฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งรายละเอียดพร้อมให้คำแนะนำการเรียน หลักสูตร และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย