Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการ เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2559 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ V. Tchastnyk และอาจารย์ A.Sumin รองผู้อำนวยการสถาบัน Russian Language and Culture แห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ โดยทั้งสองท่านได้มาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันและการเรียนการสอนให้นักศึกษาฟังในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้บรรยายให้อาจารย์ประจำโครงการทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียให้แก่ชาวต่างชาติในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำตำราและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาให้โครงการ หลังสิ้นสุดการบรรยายทางโครงการรัสเซียศึกษาได้พาอาจารย์ทั้งสองท่านไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา