Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดสัมมนาชื่อ " โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ Ural Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ศศ.รส.240 B ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศส พงษ์หิรัญและท่านอาจารย์กรรมการโครงการ ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษา และท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย อีกทั้งบัณฑิต และศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาตรีร่วมถึงนักศึกษาปัจจุบันที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่รุ่นน้องที่กำลังจะเดินทางไปในกันยายนนี้ เป็นเวลา 10 เดือน