Untitled Documentแกลเลอรี่

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วม งานธรรมศาสตร์วิชาการ Open House 2016 ซึ่งเป็นงานที่แนะนำให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักกับคณะ และสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย

ในปีนี้ โครงการรัสเซียศึกษาได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี้มาเปิดบ้านรัสเซียศึกษา หลังจากการต้อนรับท่านเอกอัครรา ชทูตฯ ด้วยขนมปังและเกลือตามประเพณีดั้งเดิมของรัสเซีย อ.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้พาท่านเอกอัครราชทู ตฯ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจัดให้แก่น้องๆ นักเรียน

สำหรับกิจกรรมแรก ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้พาท่านเอกอัครราชทูตฯ ไปยังบริเวณสวนที่ซึ่งมีการสาธิตการประกอบและจัดจำหน่ายอาหารนานาชาติโดยนักศึกษาของทุกส าขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ในส่วนของโครงการรัสเซียศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้สาธิตการทำบาร์บีคิว ชาชลึค สไตล์รัสเซีย เสิร์ฟพร้อมกับแตงกวาดองที่มีรส ชาติละม้ายคล้ายคลึงกับต้นตำรับมากจนได้รับคำชมเชยจากท่านเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งขอสูตรให้แก่ภริยาอีกด้วย

จากนั้น รายการต่อไปเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซียโดยคณะนักแสดงชื่อ Kalinka ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน 14 คน มีการอำนวยการสอนโดย อ. Ekaterina Alekseeva รายการการแสดงครั้งนี้ประกอบด้วยระบำประกอบเพลง Молитва со свечой (การสวดมนต์พร้อมแสงเทียน) Молитва (การอธิษฐาน) และ Золотая Русь (รัสเซีย-แผ่นดินทอง) และการขับร้องเพลงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวปนัสยา มิตรสายชล ในเพลง "Течёт река Волга" เพลง "Wishing you were somehow here again" และปิดท้ายการแสดงด้วยเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน" รายการการแสดงนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของงานธรรมศาสตร์วิชาการแล้ว ทางโครงการรัสเซียศึกษายังประสงค์จะร่วมไว้อาลัยถวายแด่พ่ อหลวงแห่งแผ่นดินอีกด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดง ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมบูธผลงานวิชาการของนักศึกษาและงานแนะแนวการศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ตลอดจนร่วมชมกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมตั้งคำถามและยังได้เป็นผู้ มอบรางวัลแก่นักเรียนอีกด้วย

กิจกรรมสุดท้ายคือการพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตฯ (Diplomatic Talk) ในหัวข้อ "Welcome to Russia" ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำประเทศรัสเซียในหลากหลายมิติอาทิ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความโดดเด่นของรัสเซียทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยคนรัสเซีย ที่มีความสำคัญต่อโลก ระบบการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้ มีนักเรียนจำนวนมากแสดงความสนใจ ด้วยการตั้งคำถาม และในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก