Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย 2559 อาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนแห่งประเทศรัสเซีย (People's Friendship University of Russia) ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปีค.ศ 1960 และปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลกที่ทุกปีมีนักศึกษามากกว่า 145 ประเทศมาศึกษา มหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนฯเป็น 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศรัสเซีย มี 9 คณะและ 4 สถาบันได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภาษารัสเซียและศึกษาศาสตร์ สถาบันเศรษฐศาสตร์โลก สถาบันภาษาต่างประเทศ สถาบันธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว สถาบันหลักสูตรนานาชาติ ผู้เข้าร่วมงานได้รับประกาศนียบัตร ของที่ระลึกมากมายอีกทั้งยังได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนฯอีกด้วย