Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปเเนะเเนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ แก่นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวทักทายนักเรียนเเละเเนะนำโครงการ ฯ อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่ดูแลด้านหลักสูตร การจัดคอร์สระยะสั้นที่รัสเซีย การเรียนภาษารัสเซียและด้านกิจกรรมที่มาร่วมบรรยายและพี่ๆ นักศึกษาเล่าประสบการณ์ในการเข้ามาศึกษาที่โครงการรัสเซียศึกษา