Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษาได้ต้อนรับ นาย Gleb Svistin และนาย Nikita Kalinichenko นักศึกษาชาวรัสเซียจากมหาวิทยาลัยเอมกิโม (MGIMO) ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาไทยศึกษา เป็นเวลา 6 เดือนอย่างอบอุ่น โดยนักศึกษาไทย-รัสเซียได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นมิตร โดยพวกเขาหวังว่าในอนาคตจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการรัสเซียศึกษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย