Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย “เส้นทาง ปิคนิค ของซาเรวิชนิโคลัย” ซาเรวิชนิโคลัย คือ มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซีย ที่ได้เสด็จเข้ามาเยือนพระนครในฐานะพระราชอคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มงกุฎราชกุมารของรัสเซียได้รับการต้อนรับอย่างอลังการด้วยเพราะทรงเป็นรัชทายาทของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ได้ทรงจัดการต้อนรับอย่างอบอุ่นและด้วยการศึกษามาล่วงหน้ารู้ว่า ชาวยุโรปมักไปปิคนิคกันในธรรมชาติ จึงทรงเชิญซาเรวิชนิโคลัย เดินทางไปปิคนิคที่พระราชวังบางปะอินและทอดพระเนตรพิธีกรรมคล้องช้างที่เพนียดคล้องช้างหลวง พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพิธีคล้องช้างครั้งสุดท้ายของไทยที่มีการจัดขึ้น การทัศนศึกษาของนักศึกษาได้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจากสถานที่จริง สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ต้องดิ้นรนเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่ง เพื่อให้ต่างชาติเห็นความเป็นอารยะ และเพื่อแลกกับเอกราชของประเทศ การศึกษาเส้นทาง ปิคนิค เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ก้าวแรกของความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย ก่อนที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสรัสเซีย โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 นี้ เป็นปีครบรอบ 120 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย