Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านคือ ดร.สรคม สุทธิเสงี่ยม จากกระทรวงการต่างประเทศ และ อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งทั้งสองท่านเป็นศิืษย์เก่าของโครงการฯ ได้มาให้ความรู้นักศึกษาในหัวข้อ "การทำงานในภาครัฐ/เอกชน บัฒฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร" ซึ่งน่าสนใจและได้ให้สาระประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมาก