Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ ทั้งหมด 5,100 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 4 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้นำไปบริจาคมอบให้ ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุ เลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี