Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการรัสเซียศึกษา จัดการเสวนาเรื่อง "โอกาสของไทยในเอเชียกลาง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เอเชียกลาง โดยอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาเป็นตัวแทนร่วมเสวนา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังเป็นจำนวนมาก