Untitled Documentแกลเลอรี่

นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครูอาสาเกื้อฝันเด็กครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2563 ซึ่งทางโครงการได้เข้าไปทำจิตอาสา สอนเด็กนักเรียน สร้างสนามเปตอง ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ และรวมถึงจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและผู้ปกครอง โครงการถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่

ขอความคุณทุกความร่วมมือ และทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง -ขอบคุณครับ-

#โครงการรัสเซียศึกษา
#คณะศิลปศาสตร์
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์