Untitled Document
 
 Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

 • เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2560 นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง และนางสาวกรกช อารีสวาณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN youth Workshop on Media Literacy) ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ ทั้งหมด 5,100 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 4 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้นำไปบริจาคมอบให้ ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุ เลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารบรรยายกลุ่มรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายการศึกษาได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในการนี้นักศึกาาโครงการรัสเซียศึกษาได้รับรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้...

คลิกรายละเอียด


 

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดการทำอาหารรัสเซียและการจัดโต๊ะแบบรัสเซียในธีม "пикник" อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อปฎิบัติจริงในการเรียนการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย ในงานวันนี้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูอาหารรัสเซียแสนอร่อยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ...

คลิกรายละเอียด


 

 • โครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย “เส้นทาง ปิคนิค ของซาเรวิชนิโคลัย”...

คลิกรายละเอียด


 

 • เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะระบำรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดย Mrs. Ekaterina Alekseyeva แห่งสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy และการประสานงานโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวด A.T.O.D (Australian Teachers of Dancing) International Dance Competition Thailand 2017

คลิกรายละเอียด


 

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มาเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ อาจารย์ประจำโครงการฯ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน และได้มอบของที่ระลึกให้กับโครงการฯด้วย

คลิกรายละเอียด