Untitled Document


เรื่อง การรายงานตัวเข้าศึกษา ตัวจริง
เลขบัญชีที่โอนเงินรายงานตัวเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ประจำปี 2558 155-2-03499-1
ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัสเซียศึกษา สาขาสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จำนวน เงิน 15,000 บาท และนำใบโอนเงินมายื่นรายงานตัวที่โครงการ ฯ ในวันที่ 7-8 ก.ค 58 ในเวลาราชการ หากไม่มาตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์


 

  • ​​วันที่ 9 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา...

คลิกรายละเอียด


 

  • ​​เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 2052 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น และรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษา...

คลิกรายละเอียด


 

  • ​​วันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะรัสเซียในธีม "Summer" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน Cooking Class วิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย...

คลิกรายละเอียด


 

  • ​เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้จัดงานเปิดตัวหนังสือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน

คลิกรายละเอียด


 

  • ​โครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยนะคะ Congratulations

คลิกรายละเอียด


 

  • ​โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมจัดงานฉลอง 120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย 60 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้พานักศึกษาจำนวน 20 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจบริการ (โรงแรม)ไปศึกษานอกสถานที่ ณโรงแรม Rama Gardens กรุงเทพฯ...

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ศูนย์เกาหลีศึกษา แห่งสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกเกาหลีเหนือ: กิจการภายในและการต่างประเทศ"...

คลิกรายละเอียด


 

  • เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการรัสเซียศึกษา จัดการเสวนาเรื่อง "โอกาสของไทยในเอเชียกลาง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เอเชียกลาง...

คลิกรายละเอียด


 

  • วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่นดังนี้...

คลิกรายละเอียด