มาเป็นหนึ่งเดียวกับ "โครงการรัสเซียศึกษา"

รอบที่ 3 สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ของมธ. เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th วิชาความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และเครือรัฐเอกราช สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562

#รายละเอียดต่างๆ สามารถสแกน QR Code และสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 026965663-4

Facebook : https://www.facebook.com/russianstudiesprogram/

#มาสมัครกันเยอะๆนะครับ