มาแล้วๆๆๆๆ!!! "รอบที่ 5 รับตรงอิสระ"

โครงการรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม- 10 มิถุนายน 2562

สมัครได้ที่: https://www.tuadmissions.in.th/

เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ GPA รวมทุกวิชา
เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ณ วันที่ยื่นสมัคร 2.75

#อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะค๊าาาา

รายละเอียดสามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดข้อมูลการสมัครได้นะครับ