ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

โดย เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ รัสเซียประจำประเทศไทย

ฯพณฯ นาย Evgeny Tomikhin

หัวข้อ “What is Russian Diplomat Doing in Thailand ?”

ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4043

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

#โครงการรัสเซียศึกษา 🇷🇺🇹🇭
#คณะศิลปศาสตร์
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์